พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ None: false หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลความลับทางราชการ รูปแบบ: PDF CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).