พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).