พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: CSV XML หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).