พบ 30 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: api XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).