พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่ม: ภัยธรรมชาติ แหล่งน้ำและการชลประทาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: flood

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).