พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ภัยธรรมชาติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: EARTHQUAKE TSUNAMI

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).