พบ 1 ชุดข้อมูล

None: false แท็ค: อุณหภูมิต่ำสุด ความยาวนานแสงแดดประจำวัน ฝนรวมรายวัน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).