พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: อุณหภูมิต่ำสุด ฝนรวมรายวัน ปริมาณน้ำระเหย กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: HTML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).