พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XML CSV แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ ตำแหน่งตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).