พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ None: false ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV XML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).