พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจและการตลาด ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ร้อยละผลผลิตรายเดือน ผลผลิต ปฏิทิน รูปแบบ: PDF หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).