พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ปัจจัยการผลิต ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: สารกำจัดโรคพืช รูปแบบ: api หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ องค์กร: กรมวิชาการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).