พบ 6 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจและการตลาด ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).