พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด) None: false ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ข้าว

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).