พบ 2 ชุดข้อมูล

None: false ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: Database แท็ค: ข้าวนาปี ปริมาณการผลิตข้าว ข้าว

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).