พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมวิชาการเกษตร แท็ค: สารกำจัดโรคพืช หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: api

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).