พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การทำปศุสัตว์ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท แท็ค: หนอนไหม ลักษณะสัณฐานวิทยา ข้อมูลพันธุ์ไหม ลักษณะประจำพันธุ์ไหม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมหม่อนไหม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).