พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ราคาเงินช่วยเหลือของการตัดอ้อยสด(บาท/ปี) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).