พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ปริมาณอ้อยไฟไหม้ (ตันต่อปี) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).