พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: เขตพื้นที่ชลประทาน None: false รูปแบบ: API XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).