พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด) None: false ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: ข้าว ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวนาปี

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).