พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เขตพื้นที่ชลประทาน ชลประทาน รูปแบบ: API กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: กรมชลประทาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).