พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมชลประทาน รูปแบบ: API กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: เขตพื้นที่ชลประทาน ชลประทาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).