พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ None: false รูปแบบ: Database กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: ข้าวนาปี

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).