พบ 1 ชุดข้อมูล

None: false กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด รูปแบบ: Database แท็ค: ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวนาปี

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).