พบ 14 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา None: false กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).