พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แท็ค: ตรวจอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).