พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา แท็ค: ตรวจอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา มาตรฐาน WMO หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).