พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ แท็ค: water demand ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ กลุ่ม: แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ รูปแบบ: HTML CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).