พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).