พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน แท็ค: ที่ตั้งแหล่งน้ำ บ่อจิ๋ว ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).