พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ รูปแบบ: XLS กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).