พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แท็ค: ชื่อพรรณไม้

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลพรรณไม้ 1 recent views

    เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา...
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 27 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).