พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions รูปแบบ: SHP ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: สถานภาพการเปลี่ยนแปลง DGPS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).