พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน แท็ค: ปริมาณน้ำฝนจากเครื่องวัดมวลดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).