พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Non-Commercial (Any) แท็ค: ความคงตัวพันธุ์ไหม พันธุ์ไหม ไหม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลความลับทางราชการ องค์กร: กรมหม่อนไหม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).