พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).