พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: งานวิจัยและองค์ความรู้ สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: กรมหม่อนไหม สำรวจ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).