พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX แท็ค: มูลค่า

กรองผลลัพธ์
 • ปริมาณและมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง 5 recent views

  ข้อมูลสถิติจำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต และมูลค่าจากการเลี้ยงสัตว์ จำแนกตามชนิด และประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด
  กรมประมง 17 ตุลาคม 2566
 • ปริมาณและมูลค่าการผลิตปลาป่น 3 recent views

  ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ, ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ในการผลิตปลาป่น, ปริมาณและมูลค่าปลาป่น จำแนกเป็นรายจังหวัด และรายปี
  กรมประมง 17 ตุลาคม 2566
 • ปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้ำ 5 recent views

  ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจากการทำการประมงทะเล และ การทำการประมงน้ำจืด จำแนกตาม ประเภทการทำประมง เครื่องมือ พื้นที่ทำการประมง และรายชนิดสัตว์น้ำ รายจังหวัด
  กรมประมง 17 ตุลาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).