พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ปริมาณอ้อยไฟไหม้ (ตันต่อปี) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).