พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ปริมาณอ้อย ค่าแรงงาน ปริมาณอ้อยไฟไหม้ (ตันต่อปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).