พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ผลการตรวจอากาศผิวพื้น อากาศผิวพื้น

กรองผลลัพธ์
  • ผลตรวจอากาศผิวพื้น 3 recent views

    ข้อมูลผลตรวจอากาศผิวพื้นที่ได้จากการตรวจสภาพอากาศประจำวัน จำนวน 10 สถานี ณ เวลา 07.00 น.
    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).