พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: เศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
  • ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร 18 recent views

    ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี มีดัชนีปรับฤดูการและไม่ปรับฤดูกาล link:...
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).