พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XML กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แท็ค: อุณหภูมิ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).