พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เศรษฐกิจ รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
  • ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร 20 recent views

    ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี มีดัชนีปรับฤดูการและไม่ปรับฤดูกาล link:...
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).