พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ความยาวนานแสงแดดประจำวัน ฝนรวมรายวัน ปริมาณน้ำระเหย กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).