พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมหม่อนไหม กลุ่ม: การทำปศุสัตว์ แท็ค: พันธุ์ไหม ลักษณะประจำพันธุ์ไหม ไหม ลักษณะสัณฐานวิทยา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).