พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท แท็ค: ลักษณะสัณฐานวิทยา None: false กลุ่ม: การทำปศุสัตว์ สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมหม่อนไหม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).