พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมหม่อนไหม ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท กลุ่ม: การทำปศุสัตว์ แท็ค: หนอนไหม ลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะประจำพันธุ์ไหม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).