พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ปัจจัยการผลิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).